سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389

جهان را از ميمنت ميمند پر كنيم

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 7:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه پانزدهم شهریور 1388

نقاشي و حكاكي باستاني ده هزار ساله در لاشكورگوييه منطقه ميمند

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 12:34 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387

نمايي زيبا از ميمند كهن

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 15:49 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387

عكس هوايي ميمند سال 1361

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 15:47 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سوم دی 1387

زمستان و میمند کهن

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 11:43 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوازدهم آذر 1387

نمایی زیبا از میمند کهن

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 6:37 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم آبان 1387

مسیرهای دسترسی به میمند کهن

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 13:56 |  لینک ثابت   • 

شنبه ششم مهر 1387

چند نما از میمند کهن و مردمان سختکوش میمندی

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 21:4 |  لینک ثابت   • 

شنبه ششم مهر 1387

تنها روحانی میمند

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 20:46 |  لینک ثابت   • 

شنبه شانزدهم شهریور 1387

زنان قالیباف میمندی

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 22:28 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم شهریور 1387

با گذشت دوازده هزار سال، زندگی همچنان در میمند جاریست...

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 10:0 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ششم خرداد 1387

نمایی زیبا از میمند کهن(خبرگزاری فارس)

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 10:51 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یکم فروردین 1387

هفت سین میمند

كيچه

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 11:37 |  لینک ثابت   • 

شنبه یکم دی 1386

میمند کهن و زمستان

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 11:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوازدهم آبان 1386

چند نمای زیبا از میمند کهن(ایرنا)
 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 9:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه سوم شهریور 1386

سنگ نگاره های چندین هزار ساله میمند

كيچه


كيچه


كيچه

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 16:27 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی ام تیر 1386

زندگي همچنان در ميمند جريان دارد...

كيچه

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 12:0 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386

چند نماي زيبا از ميمند

كيچه


كيچه


كيچه


كيچه


نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 17:53 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1386

نان تاوه

كيچه

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 18:11 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم فروردین 1386

هفت سین میمند

كيچه

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 10:9 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم اسفند 1385

چند نما از ميمنـــــد

سفره خانه سنتي ميمند

شب ميمند

سفره خانه سنتي ميمند

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 12:14 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم اسفند 1385

ميمنــــد کهــن

كيچه

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 14:9 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم اسفند 1385

نمايي ديگر از ميمنــــد زيبا

كيچه

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 14:1 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نوزدهم بهمن 1385

نمایی دیگر از میمنــــــــــــد

کیچه

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 22:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه دوم بهمن 1385

عکسهایی زیبا از میمند/سیرجان نیوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 15:10 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی ام دی 1385

نمای داخلی حسینیه میمند

كيچه

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 7:53 |  لینک ثابت   • 

شنبه شانزدهم دی 1385

Meymand; A rocky civilized village from 12000 years ago in Iran

كيچه

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 16:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم دی 1385

بیش از ده هزار سال زندگی در دل کوه/میمند

کیچهکیچه

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 10:42 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفتم دی 1385

زمستان(میمنــد)

کیچه

عکس:بابک زمین

نوشته شده توسط محمدحسین معصومی در 18:4 |  لینک ثابت   •